Dyrkning af tang

Snor podet med sukkertang

Podede tangliner

Steen måler tang

Væksten måles og tallene for vækst, salinitet og sigtedybte rapporteres til AAU

Podet snor vikles om tov

De podede liner vikles om tov. der hænges på bæretovet ude i fjordhaven - november

Sukkertang i januar 2020

Sukkertangen vokser - slutningen af januar

Sukkertang i god vækst

Sukkertangen i april

Sukkertang overgroet med rur

Sukkertang besat med rurer - 16.juli 2021

CVR-nr.:

39460238

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes