Erfaringer fra de første fem års drift – en formand ser tilbage

Idéen

Jeg fik idéen til en fjordhave, da jeg sammenlignede Grønt Forums (grøn paraplyorganisation i Vejle)

aktiviteter med FNs bæredygtighedsmål. Grønt Forum var fint med på alle relevante områder på land, men til søs, i det blå område, var der ingen aktiviteter. Da jeg på det tidspunkt havde delt kontor med en af

idémændene bag Ebeltoft Fjordhave (vel nok den første i landet), var der ikke langt fra tanke til handling. Desuden kan jeg godt lide at sejle og opholde mig på vandet.

Jeg dannede en startgruppe med to andre, og sammen skrev vi en ansøgning til Velux Fonden, som til vores store glæde bevilgede os de fleste af pengene. Efter noget lobbyarbejde bevilgede Vejle Kommune så det resterende beløb.

Efter det var det bare i gang med at ansøge de relevante myndigheder. Den proces tog omkring et år.


Fjordhaven

Vejle Fjordhave blev anlagt i foråret 2019, efter at vi havde fået alle nødvendige tilladelser i hus:

 • Fiskeristyrelsen – muslinger
 • Kystdirektoratet – tang
 • Søfartsstyrelsen - farvandsafmærkning

Fjordhaven måler 100 * 200 m og er beliggende ved nordsiden af Vejle Fjord over for Brejning Lystbådehavn. Vanddybden er 8 m. Arealet er markeret med fire gule specialafmærkningsbøjer, hvilket fremgår af søkortet. I fjordhaven er der to hovedliner à 170 m. Her hænger muslingerne og tangen. På havnen har vi to grejskure til alle vore ting.


Lyspunkter

Det er engagementet, idérigdommen og handlekraften hos de særligt aktive, som bærer foreningen. Det er meget inspirerende og opløftende at se, hvordan deres forskellige baggrunde bliver kombineret på en sådan måde, at vi indtil videre har kunnet løse de allerfleste problemer selv.

Vores største lyspunkter er nok vores fællesspisninger, hvor vi typisk har været ca. 30 personer til lækker muslingemad. Der bliver hygget og snakket, og sammenholdet vokser.

Åbent hus-arrangementerne har også været succesrige, når vejret ellers var godt, og der ikke var et konkurrerende arrangement i Vejle.

Det er også fint med arrangementerne med gymnasier, efterskole og højskole, hvor de unge mennesker får noget at vide om livet i fjorden samt noget praktisk erfaring.

Vores muslingerensemaskine, Rumle, som er en ombygget kartoffelskrællemaskine, sparer os for meget tid og besvær. Med den går rensningen som en leg. Den kræver dog både el og vand, det har havnen især om vinteren haft svært ved at kunne levere.

Det er også en fornøjelse, at vi nu har bådmandskaber, som kan sejle ud både tirsdag og torsdag og klare stort som småt i fjordhaven. Vi har haft en stejl læringskurve i praktisk fjordhavedrift, men i dag står vi rigtig godt rustet. Sejladserne har medført et godt og givende fællesskab. Som regel får vi også en fin

naturoplevelse og ser en række forskellige fugle samt marsvin og sæl en gang imellem. Det er bådmandskabernes indsats, der udgør fundamentet for hele foreningen.

Vi har typisk været 3 – 6 personer af sted i Mytilus. Erfaringen viser, at en bemanding på 4 – 5 personer er bedst. Bemandingen består af mænd, men jeg skal love for, at kvinderne kom på banen, da der skulle sys sokker. Og også når der skal laves mad og ryddes op bagefter.

Udfordringer

Blæsevejr og edderfugle er nok de to største udfordringer for driften. Vi kan ikke arbejde i fjordhaven, hvis vinden er stærkere end ca. 4 m/sek., dog lidt afhængig af vindretningen; nordlige vinde er gunstigere, da fjordhaven så ligger i læ.

I to år har edderfugle spist alle muslingerne i fjordhaven i løbet af ca. 10 dage i efteråret. Det forebygger vi nu ved at hænge sokker udenpå strømperne og/eller ved at hænge strømperne op inde i Brejning Lystbådehavn på bro G. Da vore muslinger var spist, fik vi hjælp fra dels Kerteminde og Aalborg Fjordhaver dels fra Vejle Kommune med nye muslinger. Det er godt at kende sine venner i nøden.

Is har også generet os, dels ved at vi ikke har kunnet sejle ud af havnen, dels ved at den har flyttet hjørnebøjer og kappet begge hovedliner over.

Fjordhavens basisdesign var heller ikke optimalt. Bøjerne ved hovedlinernes ankre var for store og gav for meget opdrift. Nu bruger vi væsentligt mindre bøjer. De kraftige 20 mm ankerkæder af jern, som vi forankrede hjørnebøjer og hovedlineankre med, viste sig at have metaltræthed (sandsynligvis på grund af tidligere overbelastning); de gik pludselig over, og bøjerne flød af sted, og ankrene blev tilbage på fjordbunden. Nu bruger vi hovedlinetovværk til at binde ankre fast med, og bruger kun de tunge jernkæder som ”synk”. Vi anvender også spandeankre à 32 kg i hovedlinernes trediedelspunkter, to stk. hvert sted, dvs. fire pr. hovedline.

I coronatiden købte mange mennesker motorbåd og sejlede løs på fjorden. Desværre sejlede de også ind i fjordhaven og kappede hovedlinerne over. Nu har vi fået sat lanterner på hjørnebøjerne.

Vores kutter Mytilus har også voldt nogle problemer. Det blev bedre, da vi havde fået repareret stævnrøret, skiftet motoren til en ny og fået nyt dæk på. Der siver dog stadig vand ind, hvilket er utilfredsstillende. Det håber vi snart at få gjort noget ved.


Mytiline

Mytiline er vores lille jolle, som nu har fået en helt ny påhængsmotor. Alle medlemmer kan låne den, når de har vist, at de kan sejle den.


Fonde

I tidens løb har vi fået økonomisk støtte fra en række fonde:

 • Velux Fonden
 • Nordea Fonden
 • Tryg Fonden
 • Jelling Musikfestival
 • Vejle Kommune

Pengene fra fonde og sponsorer udgør typisk flere gange medlemmernes kontingentbetaling.


Sponsorer

Vi har følgende sponsorer og samarbejdspartnere

:

 • Havhøst
 • Saltvandsfiskeren (testamentarisk gave)
 • Thor Topkapning
 • Tegnestuen Lorenzen
 • Vest Engineering ApS
 • Rødkilde Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium & HF
 • Brejning Efterskole
 • Brandbjerg Højskole
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Økolariet
 • OK
 • Meyers Tegnestue
 • MK Biler og Både
 • Culinary Institute


Medlemmer

Vi har i skrivende stund ca. 70 familier som medlemmer. Det er det højeste antal nogensinde. Det skyldes sandsynligvis vores tilbud om at blive medlem med rabat ved betaling efter sommerferien.Vejle 7, maj 2024


Thomas Drivsholm.

CVR-nr.:

39460238

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes