Vejle Fjordhave


Bæredygtig dyrkning af tang og blåmusling.

BEVARE OG SIKRE BÆREDYGTIG BRUG AF VERDENS HAVE OG DERES RESSOURCER 

Vejle Fjordhave i gråvejr