Cool Blue future

COOL BLUE FUTURE-NETVÆRKET

Cool Blue Future er et netværk af nationale facilitatorer i ni nordeuropæiske lande, der sammen og hver for sig arbejder på at bane vejen for regenerativ havdyrkning baseret på principperne i Manifest for regenerativ havdyrkning.

Havhøst (DK)

Undervisning:

Plancher til besøg i Vejle Fjordhave

Materiale til undervisning

pdf-fil tiltrykning

Opdag havet
Center for Marin Naturgenopretning
Springlag og iltsvind

Springlag og iltsvind i fjorden


Sådan dør en fjord i tre trin


Se forklaring på iltsvind - bundvending

Stenrev:

Limfjorden omkring Livø -www.stenrev.dk


Stenrev-Hou - stenrev-hou.dk


Horsens Fjord -www.redhorsensfjord.dk


Vejle Fjord -Sund Vejle Fjord


Als Stenrev -alsstenrev.dk


Køge Bugt -koegebugtstenrev.dk


Nordkysten / Sjælland -hunderevet.dk


Vejle Fjord og foreninger:

Vejle Naturfredningsforening

Forskning

Blåmuslinger som "renseanlæg"


Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Dato 29. april 2013

En løsning på klimakrisen i strandkanten:


Kan Smart Tang blive et supermiddel?

Novana
kvælstof eller fosfor
DTU sustain

CVR-nr.:

39460238

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes