Årets gang

COOL BLUE FUTURE-NETVÆRKET

Cool Blue Future er et netværk af nationale facilitatorer i ni nordeuropæiske lande, der sammen og hver for sig arbejder på at bane vejen for regenerativ havdyrkning baseret på principperne i Manifest for regenerativ havdyrkning.

Havhøst (DK)

Aktivitetskalender for 2024 (rev 08-03-2024)


24. februar 2024, lørdag, RCVs 1-års fødselsdag og Klimadagen i Vejle

7. marts 2024, torsdag, spisning kl.18:00 (med tilmelding), generalforsamling kl.19:00

18. april 2024 ca 9.30 -12 sokkesyning

22.april, mandag - fællesspisning kl. 18 for for medlemmer (se nyhedsbrev)

8. juni 2024, lørdag,  - Åbent Hus.

31.august og 1. september 2024, Fjord Festival

14. september, lørdag, - Åbent Hus

september fællesspisning for medlemmer

oktober fællesspisning for medlemmer


Sejladser når vejret tillader:Hver tirsdag kl.:9:30 (skipper Thomas 3048 9880) og torsdag (skipper Steen 4021 7830) - aftal med skipperen.


Generalforsamling 7. marts 2024


referat kommer snarest

Generalforsamling i Vejle Fjordhave 2023

6 podcast om havet - klik på billedet

Podcast om alt godt for havet havhave

Aktivitetskalender for 2023 (revideret 25. maj 2023)
Sejladser når vejret tillader:Hver tirsdag kl.:9:30 (skipper Thomas 3048 9880) og torsdag (skipper Steen 4021 7830) - aftal med skipperen.


Nordisk besøg 2. marts 2023

I dag havde vi besøg af journalist og en fotograf fra den norske avis Aftenposten. Programmet var sejltur til haven, morgenkaffe, rundstykker og snak i klubhuset. Derefter rensede vi muslinger, der i det flotte vejr blev serveret udendørs til frokost for gæster og bådholdene. - En rigtig god formiddag fra kl. 7.45 til 12.00

Vi blev lovet besked når artiklen kommer i avisen.

Hygge på havnen

Aktivitetskalender for 2022 (rev. 13. december 2022)Sejladser hver tirsdag kl.:9:30 (skipper Thomas 3048 9880) og torsdag (skipper Steen 4021 7830) når vejret tillader - aftal med skipperen.


Livet i Vejle Fjord - Vejle Fjordhave

9. august 2022


Vi sejlede til fjordhaven for at øve os i at bruge et Water Wolf 2 kamera til at fotografere f.eks.  strømper, liner og bund ude i haven. Det viste sig, at jeg havde fejlvurderet, hvor dybt strømperne hænger, så det blev video kun af blåsernes tov.

Bunden derude kunne vi optage video af, der var tistrækkeligt lys til optagelser på 8 meters dybde. "Livet" dernede bestod af et par krabber og "åndehuller" fra dyr, der lever nedgravet i fjordbunden. Jeg håber jeg får øvet mig så meget inden fjordfestivallen 10.september, at jeg kan vise video fra haven til publikum.

21.maj 2022


Havhøstarrangement i Brejning


Netværksmøde i Havhøst

Netværksmøde for maritime nyttehaver under Havhøst i Vejle Fjordhaves regi i Brejning.

Lørdag d. 21. maj 2022 kl. 10.00 samledes en snes bestyrelsesmedlemmer fra ”maritime nyttehaver” i Ålborg, Ebeltoft, Århus, Kerteminde, Skovshoved og Vejle, samt netværkskoordinater fra Havhøst Hardy Jensen ved Brejning Havn for at udveksle erfaringer med dyrkning af muslinger og tang fra forskellige marine miljøer.

Vi startede med formiddagskaffe, hvorefter Thomas Drivsholm fra Vejle Fjordhave bød velkommen og derefter fik Hardy Jensen ordet for at fortælle om udviklingen af maritime nyttehaver rundt om i landet. Der er i dag mere eller mindre gang i 23 nyttehaver og antallet vil formentlig komme op på 40 i løbet af nogle år. Bernt Kjær Sørensen fra Kerteminde er nyt medlem af bestyrelsen for Havhøst.

Efter Hardys redegørelse fulgte det egentlige udvekslingsmøde, og der blev den følgende times tid udvekslet mange forskellige erfaringer, og de nye medlemmer spurgte og fik svar fra de ”gamle og erfarne” medlemmer, men vigtigst af alt mødte man nye, engagerede medlemmer, som man i fremtiden kan kontakte for at få svar på nye spøgsmål.

Ved middagstid skulle muslinger fra vores fjordhave renses og tilberedes og indtages med hjælp fra alle. Herligt som altid.

Til sidst skulle vi deles i to hold hvor det ene skulle på Fjorden for at tilse vores Fjordhave. Desværre var der problemer med båden på første tur. Båden gik i stå lige uden for havnen og måtte hentes ind af vores medlem Thor Kjølhede – tak for det. Netværket fik herefter en rundvisning på havnen.

Kl. 17.00 – det var nu tid til at vi tog hver til sit.


Steen Hedrup

17.maj 2022


Strømper flyttes fra vinterhi til fjordhaven. Sukkertangen vokser flot.


strømper sættes ud
Sukkertangen vokser flot
Muslingestrømper flyttes til fjordhaven

3. maj 2022


Strømper flyttes ud26 april


FællesspisningSteen Hedrup med sukkertang forår 2022
"bagning" af tangchips"

19.april 2022


Fornyelse af syd-øst forankring


Syd-østforankringen er fornyet

Vi benyttede det gode vejr til at få udlagt nyt anker på østenden af sydtovet. Vi fik dermed erstattet den sidste gule ballon i den oprindelige konstruktion med en bedre konstruktion, der ikke river grej i stykker og desuden ligger fast. Heldigvis viste det sig, at blokankrene vi udlagde som forstærkning sidste sommer, havde holdt det meste af sydtovet på plads. Det var en travl tur. https://www.vejlefjordhave.dk/gaa.../fjordhavens-opbygning

Vi hentede desuden en masse dejlige store muslinger med hjem. Medlemmerne kan virkelig glæde sig til fællesspisning på tirsdag den 26.april.

13.april 2022


Vejles Grønne Valg - Nørretorv 11.00 - 15.00


22. marts 2022


Vest-forankringen af sydlinen blev renoveret og den overflødige gule ballon taget hjem.


Billede af anker og gul ballon.

21. marts 2022


Undervisningsmaterialet til Haven i havet blev introduceret på Brejning Havn


Besøg fra folkeskole - steen Hedrup

17. marts 2022


Generalforsamling 2022Det er tid til kontingentbetaling.

 

  • Du støtter!
  • Du kan deltage i det spændende arbejde!
  • Du kan hente muslinger og tang!


Medlemskab for 2022 koster 500kr
 
Betalingsoplysninger mm. ang. Vejle Fjordhave


Bankoverførsel af kontingent: konto 9570 12613385

- (Husk navn og tlf. i tekstfeltet!)


MobilePay: 502929 

- (Husk navn og tlf. i tekstfeltet!)


Du kan også scanne qr-koden med din mobiltelefon, hvis du vil bruge Mobilepay

- (Husk navn og tlf. i tekstfeltet!)


Medlemskabet gælder husstanden så snart du har betalt

Peter og Carl laver skånedæk.

15. marts 2022


Mytilus får et skånedæk8. marts 2022


Forårsoprydning i grejskurene medens vi venter på ny starter til MytilusForårsoprydning i grejskurene

24. februar 2022


Klargøring af nyt øst-anker til sydlinen. 

Klargøring af nyt østanker

22. februar 2022


Fællesspisning i klubhuset i Brejning, der deltog ca 35 medlemmer i en hyggelig aften. 


Billeder fra forberedelserne

Rengjorte blåmuslinger 22022022
Tur til fjordhaven planlægges

Tirsdagsholdet var en tur på fjorden, og da vejrudsigten ikke så godt ud på torsdag, tog jeg med for at se og måle tangplanterne. Det var en kølig og overskyet dag på fjorden, hvor vi blev lidt udfordret af en usikker starter på båden.
Dagens opgaver, var at lufte Mytilus på fjorden, at måle vores nye tangplanter, som blev sat ud i efteråret, og at se på mulighed for at tage en sommertur til Daugård.
Vi er – som i de foregående år – deltagere i et projekt, hvor vi måler tangplanter ligesom de øvrige maritime nyttehaver. Det, der lignede små udflydende brune pletter ved udsætningen, skulle på dette tidspunkt
gerne ligne små tangplanter. Og det gjorde de da også.
Målingerne viste, at der var kommet gang i væksten. De længste var vokset til en længde på 6,7 cm og en bredde på 1,8 cm. Måske ikke meget at prale med, men rart at se, at der er gang i væksten. Vi forventer at længden omkring 1. april er kommet op på mere end en meter. Tangplanterne sad noget ujævnt på
podetovet. Visse steder var der mere end 5 planter inden for én cm, og andre steder var der helt bart på 10 cm tov.
Vi målte også på nogle af de fysiske forhold. Sigtdybden var 5 m, vandtemperaturen ca. 5 grader og saltholdigheden på 24 promille.
Mvh Steen

Julen dec 2021


Thomas og Steen har passet båd og liner i julen. Det gav både is, tø og sol over fjorden. Alt er på plads og OK! - Billedet er taget fra shelterpladsen ved Grund Skov

Vejle Fjordhave set fra Grund Skov

16. december 2021


Nyhedsbrev fra Havhøst

16. december 2021


Det dejlige vejr udnyttede vi til en tur på fjorden, men først skulle vores info-banner lige præsenteres i havnen. Derefter gik det ud til haven, hvor Steen Hedrup målte væksten i sukkertangen 3-7mm og at der var 7 meter sigtedybde i det klare vintervand.

Mytilus med info-banner

9. december 2021


Sejltur til fjordhaven - alt på plads og OK. Der blev ikke observeret ederfugle - måske furagerer de, hvor Vejle Kommune har lagt muslinger ud. 

blaaser og medlemmer

2.december 2021


Vi monterede yderligere 12-14 sokker på strømper, hvor ederfuglene ikke havde pillet muslinger endnu. Til medlemsaftenen hjemtog vi både strømper der var pillet muslinger af og hele strømper - efter rensningen var der 58kg flotte muslinger. /CVL

Fiskekasser med muslinger i strømper

Dagens tur til fjordhaven d.23.nov.2021


Ederfugl- hun

Ederfugl hun      foto Steen Hedrup

Ederfugl han

Ederfugl han      foto Steen Hedrup


... tirsdag d. 23. november var vi spændte på at se, hvor mange edderfugle, der var omkring vores muslinger. Vi håbede på, at de ville holde sig til de små muslinger, som satte sig på vores tovværk henover sommeren, og som har vokset sig pæne i løbet af efteråret.

Vi har selv strømpet de muslinger, som vi forventer at få brug for til næste år, så fuglene måtte gerne æde, hvad der var tilbage.

Da vi kom ud til fjordhaven fløj en mindre flok edderfugle op, og i alt så vi omkring 35 edderfugle. I sidste uge var der ca. 60 storædende edderfugle.

Vi fik de første strømper op og nu viste det sig, at dykænderne kun havde taget sig af de små. De store og for os spiselige muslinger var intakte, og vi fik 4 strømper med hjem af de flotteste og store muslinger på 1,5 år.

Det er godt, at vi i år har haft en god produktion af nye muslinger, og at vi sidste år strømpede så store mængder, at vi stadig har rigeligt med muslinger.

Vi håber så bare på, at edderfuglene holder sig fra resten af de strømper med de spiselige muslinger, hvor vi ikke har haft edderfugleværn til at trække uden på strømperne.

Vi får at se i næste uge, om edderfuglene er begyndt at forgribe sig på ”vores” muslinger.

Vi takker for den store indsats der er blevet foretaget af vores medlemmer med at fremstille ”sokker” = edderfugleværn.

Vi håber at kunne sætte flere sokker på i næste uge.

 

                Mvh

           Steen Hedrup

Årets gang

April-maj-juni: Muslingerne i fjorden yngler, hvilket på vores liner ser ud, som om alt er besat med sandkorn. I løbet af kort tid ses det, at det er millioner af små muslinger, der har fæstnet sig overalt.


Maj – september skal muslingerne passes. Dvs. overskydende små muslinger skal skrabes af linerne. De muslinger, vi vil dyrke, skal puttes i ”strømper”, og de muslinger, vi allerede har i strømper, skal sorteres til enten spisning eller fortsat vækst i strømperne på linerne.


September – november: Muslingerne vokser stadig fint og skal passes og sorteres. Desuden skal strømper med muslinger sikres mod edderfugle, enten ved, at der monteres et net om strømpen eller ved at flytte dem ind i havnen i Brejning. Desuden skal vi ”plante” podede tangliner i fjordhaven.


December – marts: Tilsyn med liner og afmærkning.

Udsigt over fjordhaven

CVR-nr.:

39460238

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes