Fjordhavens miljøpåvirkning

Et vigtigt tema i artikler og debatter handler om, hvorvidt dyrkning af blåmuslinger forbedrer eller tværtimod øger forureningen af havmiljøet.

I Vejle Fjordhave har vi det udgangspunkt, at spisemuslinger dyrket på line, er med til at forbedre havmiljøet og i hvert fald ikke forringer det. Desværre er der meget få/ingen konkrete undersøgelser, der giver datamæssigt belæg for hverken forureningen eller det modsatte.

Der er væsentlige ræsonnementer, der støtter vores erfaring og opfattelse af, at dyrkning af spisemuslinger på line, gavner miljøet.

  1. Muslingerne dyrkes uden nogen form for fodring eller anden tilførsel af medicin eller næringsstoffer.

  2. Muslingerne filtrerer vandet for fyto- og zooplankton, hvilket lokalt giver større sigtdybde til gavn for andre organismer.

  3. Af muslingernes indtag bliver 1/3 til vækst 1/3 til metabolisme (forbrænding) og 1/3 fækalier (affald)

  4. Når muslingerne høstes, fjernes de optagne næringsstoffer fra vandet og er omdannet til bæredygtige fødevareproteiner.

  5. Hvorvidt fækalierne bundfældes under muslingelinerne, er afhængigt af strøm, bølger og vanddybde. Under vore liner var og er bunden gold, så måling af skade pga. sedimentering er ikke mulig.

  6. Liner og muslinger danner grundlag for dannelse af et nyt livsområde i fjorden, hvor tangarter, småfisk, rejer, børsteorme, søstjerner, krabber osv. er beboere.

Kilde: Artikel i Altinget 23.9.21 af Jens Kjerulf Petersen, Professor, DTU Aqua og egne observationer i Vejle Fjordhave.

CVR-nr.:

39460238

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes