Nyttige links

Vejle Fjord og foreninger

Vejle Naturfredningsforening

Undervisning:

Center for Marin Naturgenopretning

Forskning

Blåmuslinger som "renseanlæg"


Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Dato 29. april 2013

Novana
kvælstof eller fosfor